NGV Amsterdam

Periodiek besproken

Periodiek besproken is een rubriek met vermeldingen van, voor genealogen relevante bijdragen in tijdschriften, jaarboeken en nieuwsbrieven, onregelmatig verschijnend.

Kopieën kunnen helaas niet verzorgd worden; misschien zijn daartoe mogelijkheden via de website van het desbetreffende tijdschrift. Indien u vermelding van uw blad in deze kolommen op prijs stelt, en het is nog niet bij onze redactie bekend, stuur dan een email naar de redactie Amstelland, zodat mevrouw Vulsma-Kappers contact met U kan opnemen.

De rubriek “Periodiek Besproken” is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©). Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland.

Afleveringen:

2020