NGV Amsterdam

Afdelingsblad Amstelland

Vier maal per jaar verschijnt ons afdelingsblad Amstelland.

De redactie bestaat uit:

  • H.R.M. Bovenkerk (contactpersoon)
  • W. Furrer-Kroes
  • M. Vulsma-Kappers
  • E.J. Wiersma (eindredactie/opmaak en verzending)

U kunt kopij aanleveren door een email te sturen naar redactie-asd@ngv.nl

Artikelen het liefst aanleveren als platte tekst, dus zonder opmaak.
Foto’s en dergelijke separaat meesturen als jpg-bestand.


Ons afdelingsblad Amstelland wordt U per post toegestuurd maar is ook digitaal te bekijken.

2021