Lezing: Digital Life Legacy

Lezing: Digital Life Legacy

Digital Life Legacy, is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van de digitale nalatenschap, online erfenis en dierbare data. Hiermee ondersteunen wij uitvaartondernemers, notariaat, (na)zorg professionals en uiteraard nabestaanden.

Nooit geweten dat het belangrijk is om een telefoonabonnement van een overleden dierbare niet direct op te zeggen? Of dat bedrijven als Apple en Samsung nooit het wachtwoord van een telefoon of laptop zullen geven. In onze presentatie behandelen we dit soort vragen. Want wat blijft er online achter als iemand komt te overlijden? Hoe krijgen nabestaanden toegang tot een telefoon als zij de code niet weten? En hoe wordt identiteitsfraude voorkomen met gegevens van iemand die is overleden? Wij verzorgen een levendige presentatie waar emotie en humor elkaar afwisselen met recente voorbeelden en praktische tips die je nu al aan het denken zetten.

 

Aanmelden verplicht:

Omdat op dit moment nog niet geheel bekend is hoeveel personen er per bijeenkomst in de zaal mogen is aanmelden voor deze afdelingsbijeenkomst verplicht. Uw aanmelding kunt vóór 13 november sturen naar: furrerkroes@casema.nl Graag uw telefoonnummer in de aanmelding vermelden voor het geval wij op het laatste moment genoodzaakt zijn af te zeggen. Neem uw corona pas app mee. Wij weten niet of de kerk daar om gaat vragen.